Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.
E-mail: mikepercs@jszaderecske.hu
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 20/411-9576

EFOP-1.2.1-15-2016-01002 azonosítószámú „Családi védőháló a derecskei csakládokért” című projekt

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Operatív Program támogatási rendszerében az EFOP-1.2.1-15-2016-01002 azonosítószámú „Családi védőháló a derecskei családokért” című pályázattal.

A pályázat megvalósítási ideje: 2017. március 1. – 2019. augusztus 31.
A pályázat fenntartási ideje: 2019. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.


A program célcsoportja: Derecske területén élő gyermekes szülők, családok sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok, házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, családalapítás előtt álló fiatalok, családi közösségek, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó szülők, a társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok, és más, párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek, a programhoz kötődő tevékenységeket önkéntes munkával segítő személyek.

A program célja, hogy a helyi köztudatban pozitív irányú változás következzen be a családi szféra társadalmi megítélésével kapcsolatban, integrált és komplex szolgáltatások nyújtásával és pozitív követendő minták bemutatásával a fiatal korosztály és gyermekes családok támogatása által. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, a családi, a szülői és az egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és eszközöket. Segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

A pályázat keretében a következő ingyenes szolgáltatásokat valósítjuk meg. A különböző tevékenységek alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk!

1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása

a) Komplex tanácsadás a fiatalok családi életre való felkészítéséről, életmódbeli és életvitellel összefüggő kérdésekben
A tanácsadásban résztvevő személyek képesek lesznek problémáik, krízis helyzetük megelőzésére vagy megoldására, ugyanis stressz-, problémamegoldó, konfliktuskezelési stratégiákat sajátítanak el. A foglalkozás keretében a célcsoport tagjai olyan készségekre tehetnek szert, amely hosszabb távon segítheti őket az önálló életük kialakításában, egészséges életvitelben, a gazdaságos és hatékony háztartásvezetésben, tudatos családtervezésben.

b) „Asszertív foglalkozás” – csoportos foglalkozás fiataloknak
A foglalkozás keretében a célcsoport tagjai (fiatalok) olyan készségekre tesznek szert, amely hosszabb távon segítheti őket az önérvényesítésben és a hatékony kommunikáció által eredményesebbek lehetnek a tanulásban, életvitelük és a család tervezés során.

c) „Mediáció”
A mediációs tanácsadás eredményeként a bevont személyek képesek lesznek problémáik megoldására, ugyanis problémamegoldó stratégiákat sajátítanak el ennek keretében. Továbbá képessé válnak a konfliktusok és az agresszió kezelésére is.

2. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása

a) „Családok Akadémiája”
A foglalkozás keretében a szülők reális képet kaphatnak a lehetséges veszélyforrásokról és a prevenció lehetőségéről. A szülők a gyermekneveléssel kapcsolatban szakszerű és korszerű ismeretekkel fognak rendelkezni, a szülők családi kompetenciái bővülnek, a foglalkozás a családok egymást segítő közösségek kialakulásához és a családok jól-léte érdekében helyi szintű összefogás megerősítéséhez járul hozzá.

b) Komplex tanácsadás családi élettel, háztartásvezetéssel és gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben
A tanácsadásban résztvevő személyek képesek lesznek problémáik megelőzésére vagy megoldására, ugyanis problémamegoldó stratégiákat sajátítanak el. A tanácsadáson résztvevők folyamatosan tájékozódni tudnak az őket meg illető ellátásokról és azokat igénybe tudják venni.  A tanácsadás keretében minden szülő a széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően képessé válik arra, hogy megtalálja gyermeke számára a legmegfelelőbb gyermekellátási és felügyeleti formát. A tanácsadás keretében a célcsoport tagjai olyan készségekre tesznek szert, amely segíti a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket és a család és munka összehangolását.

c) „Iránytű” – csoportos prevenciós foglalkozás fiataloknak
A foglalkozás keretében a fiatalok reális képet kaphatnak a lehetséges veszélyforrásokról és a megelőzés lehetőségéről. A foglalkozás keretében a célcsoport tagjai olyan készségekre tesznek szert, amely hosszabb távon segítheti őket az önérvényesítésben és a hatékony kommunikáció által eredményesebbek lehetnek a tanulásban, életvitelük és a család tervezés során. Résztvevők mentális és fizikai állapota javul.

d) A szülői feladatokra felkészítő, a gyermeknevelést segítő kiscsoportos foglalkozás segítő foglalkozás

A bevont célcsoport tagjai képesek lesznek a gyermekek eredményesebb és szakszerűbb gondozására és ellátására.  Várható a szülő önbizalmának növekedése, és a család attitűdjének megváltozása a gyermek iránt. A nagyobb odafigyeléssel várható a problémák korai felismerése, kezelése, és a másodlagosan kialakuló sérülések megelőzése. A szociális és kommunikációs kompetenciák fejlődéséhez járulnak hozzá, hatékonyabban tudják gyermekeik, unokáik iskolai fejlődését támogatni. Pozitív élmények szerzése, az eszköztelenség érzésének csökkentése.

e) Szülői kompetencia bővítését célzó kiscsoportos foglalkozás

A programelem hatására javul a szülők „tanulás tanulása” kompetencia területe. Mindezek eredményeképpen a résztvevők nagyobb hatékonysággal tudják támogatni gyermekeik, unokáik iskolai fejlődését, a résztvevők képesekké válnak olyan tevékenységek megtervezésére és beépítésére a családi tevékenységek közé, amelyek célzottan vagy indirekt módon a saját maguk és gyermekeik/unokáik számára tanulási elemet hordoznak. Összességében a gyermekek tanulásának támogatásában szerzett pozitív élmények hatására a tanulás fogalma új értelmet nyer a szülők számára is.

3. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása

a) „Nőként érvényesülök” – csoportos foglalkozás
A foglalkozás keretében az érintett nők, lányok új ismeretre tehetnek szert a testi- lelki egészség megőrzés, betegség megelőzése érdekében.

b) Háztartási praktikák – kiscsoportos foglalkozás
Résztvevők olyan praktikákat sajátítanak el, melyek segítik és tudatosítják a nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását.

4. Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása

a) „Sokszínű szerepek” – kiscsoportos foglalkozás

A résztvevők  képesekké válnak női és egyéb közösségek számukra hasznos erőforrásait felismerni és felhasználni, valamint ezen közösségek erőforrásaihoz aktívan hozzájárulni. A program hatására a résztvevők átgondolják személyes helyzetüket, ambícióikat, vágyaikat és lehetőségeiket, és közvetlen eredményként meghatároznak egy olyan személyes célt, amelynek rövid távú megvalósítását fontosnak, élethelyzetükben relevánsnak és reálisnak tartanak, ennek során fejlődnek mindazon kompetenciáik, amelyek szükségesek a célkijelölés, a tervezés és a sikeres megvalósítás során. Várható a résztvevők ismeretének bővítése, hatékonyabb önérvényesítése, esélyegyenlőségének növelése. Mélyül az önismerete, erősödik az önbizalma és bővülnek női szerepkészletei.

b) „Család – Munka - Karrier” kiscsoportos foglalkozás
A kiscsoportos foglalkozás keretében a célcsoport tagjai olyan készségekre tesznek szert, amely segíti a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, illetve a munkahely megtartásban, önérvényesítésben segítséget nyújthat.

c) „Szakmai bemutatkozó fórum” – csoportos foglalkozás
Az előadás, a bemutatkozó fórum célja, hogy segítse a pályaválasztás előtt álló gyermekeket, hogy képességeiknek, készségeiknek a legmegfelelőbb szakmát, szakot válasszák. Ezáltal előtérbe kerülhet a munkaerő-piaci kereslet- kínálat egyensúlya, elkerülhetővé válik a fiatalok rossz pályaválasztás miatt tankötelezettség teljesítése mellett kimaradjanak az oktatási rendszerből. Szakmák bemutatásával reális képet kaphatnak magáról a tevékenységről, a használható tudásról, az adott terület alkalmazhatóságáról. A foglalkozás keretében családbarát munkahelyek kerülnek bemutatásra. Témáktól függően különböző szakterületek szakemberei a meghívottjai a foglalkozásnak.

d) „Családbarát munkahely” – workshop
A műhelymunka keretében célunk a családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok bemutatása és összegyűjtése, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

5. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása

a) „Érzékenyítő foglalkozás” – csoportos foglalkozás
Az érzékenyítő csoportfoglalkozás célja az attitűdformálás, ugyanis ez a saját élményen alapuló módszer segíti az egészséges gyermekek, fiatalok szemléletének, attitűdjének változását, az előítéletek működésének megismerését és a sérült embertársai felé mutató empátia növekedését. Hatékony eszköz lehet a gyermekek érzékenyítése, amelynek fő célja az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a tolerancia és befogadó-készség növelése.

6. Családi közösségépítő programok szervezése

a) Derecskei Családi Magazin
A program keretében ingyenes családi magazin megjelentését tervezzük, amely negyedévente jelenne meg 3000 példányszámban, ezáltal minden derecskei háztartáshoz eljutna. Nagy szerepet kapnak a hagyományokról, a gyermekekről, szülőkről készülő cikkek, a generációk közötti kötődés erősítését szolgáló „nagyanyáink tollából való” – történetek, anekdoták, receptek megjelenése. Könnyen érthető, fiatalos magazin, amely szórakozást kínálhat a fiatalkortól a nyugdíjas korosztályig.

b) Családi Fesztivál – sorozat: Családbarát közösségépítő rendezvények
Családi Fesztivál - sorozat keretében 10 db családbarát közösségépítő rendezvényt tervezünk megvalósítani. Célunk szabadidős, kulturális, sport, közösségépítő, készségfejlesztő rendezvények megszervezése, amely hozzájárul a családi közösségek építéséhez. A rendezvények keretében a családok közötti szolidaritás, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítását kívánjuk erősíteni. Ezen rendezvények lehetőséget biztosítanak a sérült, fogyatékos gyermekeket nevelő családok számára is a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra. A rendezvények keretében célunk a nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével. Nem titkolt szándékunk a családbarát rendezvények és programok rendszeressé tétele a derecskei családok életében.


Szolgáltatásaink ingyenesen vehetők igénybe!
Bővebb információért tájékozódhat honlapunkon vagy forduljon munkatársainkhoz személyesen (4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19. szám) vagy telefonon a 06-54/410-228-as telefonszámon.