Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
Tel.: 70/ 382-4709

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0148 azonosítószámú „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése Derecskén” című projekt

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0148 azonosító számú „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése Derecskén” elnevezésű pályázattal.

A megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.

A projekt általános célja: a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, családi értékek közvetítése, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni megelőzés megvalósítása, illetve a már kialakult problémák eredményes és hatékony kezelése.

A pályázat keretében a következő tevékenységeket végezzük:

1. Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások keretén belül:

a)    Szívességcsere központ – önkéntes szolgáltatások cseréje
Programunk keretében „Szívességcsere Központot” hoztunk létre, amelynek célja a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntes szolgáltatások cseréje, a közösségi kapcsolatok elősegítése, valamint a mindennapok során felmerülő problémák megoldása a közösség tagjainak kölcsönös, egymás számára végzett szívességi szolgáltatások útján. A Szívességcsere központ segíthet számos gazdasági és társadalmi probléma megoldásában. A megalapítás további célja többek között a helyi gazdaság erősítése, a munkanélküliség csökkentése, kapcsolatteremtés és derecskei közösség erősítése.

A központ elsődleges feladata, hogy aki szeretne tenni valamit a közösségéért, könnyedén találjon az igényeinek megfelelő tevékenységet, és minél szélesebb kínálatból választhassa ki a neki legjobban megfelelő lehetőségeket. A felajánlott szívesség bármilyen tevékenység lehet, amihez a közösség tagjai értenek, illetve amit a közösség tagjai igényelnek. A szívességcsere központ népszerűsítését segíti a központ elszámolási rendszere, amely egyfajta speciális pontgyűjtő rendszerben működik. Aki a közösség részére felajánlott szívességet, azt szívességponttal jutalmazzuk, amelyet a program során más szívességekre és/vagy szolgáltatásokra válthat be.

Programunk keretében létrehoztunk szervezetünk honlapján belül egy alhonlapot (http://szivessegcserekozpont.jszaderecske.hu), egy elektronikus adatbázist is, amely bemutatja programunkat és a kereslet és kínálat találkozását is eredményesen elősegíti. A helyi csoportokban olyan igények illetve felajánlások is szóba kerülhetnek, amelyekhez nem szükséges személyes találkozás. Amelyek akár az ország másik végén élők számára is érdekesek lehetnek. (például: számítógépes problémák megoldása, házi feladatban segítség stb.) A Központ mindenki számára nyitott közösség.

b)    Tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben
A program keretében a családi élettel, a gyermekek nevelésével, lelki egészségével kapcsolatos gondok, nehézségek megoldásával kapcsolatos egyéni tanácsadást valósítunk meg. A tanácsadás témaköreit a résztvevők igényei szerint határozzuk meg. A tanácsadás főbb témakörei: szülő-gyermek kapcsolat javítása, anya/apa-hiány, személyközi kapcsolatok építésének segítése; beilleszkedési és viselkedési nehézségek okainak feltárása, magatartási zavarok oldása; tanulási nehézségek kezelése, iskolai teljesítménnyel kapcsolatos szorongások kezelése; serdülőkori problémák megoldása, gyermekek vagy szülők tartós aggodalmai, félelmeinek enyhítése és a dackorszak és kezelése stb.
Tanácsadás időpontja: minden hétfőn 8:00-13:00 óráig.

c)    Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás
A tájékoztatás elsősorban a családtámogatási ellátások, családi kedvezménnyel kapcsolatos igényléshez szükséges  információk (jogosultsági feltételek, ellátás/kedvezmény célja, időtartama stb.), lehetőségekről szóló információk átadásáról, nyomtatványok biztosításáról, illetve  kitöltésében való segítségnyújtásról szól. Továbbá tájékoztatást nyújt az ellátásokat biztosító intézmények ügyfélszolgálatainak elérhetőségéről, nyitva tartásairól, továbbá segítséget nyújt kapcsolatfelvételben is. Mindezt az egyéni igényeknek megfelelően végzi a tanácsadó.
Tanácsadás időpontja: minden szerdán, csütörtökön és pénteken.

d)    Napközbeni gyermekellátás és – felügyelet kérdései: bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskolába beíratással kapcsolatos tudnivalókról, a környéken található szolgáltatásokról, intézményekről, elérhetőségükről való tájékoztatás, gyermekfelügyeletet vállaló önkéntes személyek kiközvetítése

A tájékoztatás célja, hogy a hozzánk fordulók megfelelő információt kapjanak az egyéni igényeknek megfelelően a gyermekük nappali elhelyezése és felügyeletének kérdéskörében. Célunk, hogy a gyermekük napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosító szolgáltatásról adjunk adekvát tájékoztatást. A Szívességcsere Központ keretében külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy önkéntes gyermekfelügyelő hálózatot és önkéntes családi tanácsadói mentor hálózatot alakítsunk ki.
Tanácsadás időpontja: minden szerdán, csütörtökön és pénteken.

2. Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések:

e)    Gyermekgondozásból visszatérő szülők számára tanácsadás
Személyes tanácsadás keretében a gyermekgondozásból visszatérő szülők számára nyújtunk segítséget a célcsoport tagjai számára az egyéni igényeknek megfelelően. Szükségletfelmérés alapján témakörök, amelyekre kiterjed a tanácsadásunk: álláskereséssel kapcsolatos ismeretek, álláskeresési technikák, motivációs levél és önéletrajz megírása, állásinterjún való megjelenés, kommunikációs tanácsadás, illetve a lehetséges kérdések tisztázása, folyamatos gyermekmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás, személyes kompetenciák megismerése. Folyamatos kapcsolatot tartunk a munkaügyi központtal, ahonnan állandóan aktuális listát kapunk az álláslehetőségekről. Továbbá a tanácsadó is folyamatosan tájékozódik az elérhető állás lehetőségekről.
Tanácsadás időpontja: minden hónap 1., 2. és 3. keddi napján 8:00-13:00 óráig.

f)    Álláskeresési tréning
Programunk keretében a helyi igényeknek megfelelően olyan tréningeket valósítunk meg, amelyek komplex fejlesztést foglalnak magukba.  Az álláskeresési tréning keretében fejleszteni kívánt kompetenciák, készségek:
•    álláskeresés technikái
•    állásinterjúra való felkészítés (szituációs játékok)
•    önéletrajz és motivációs levél
•    önismeret
•    kommunikációs készség fejlesztése
A tréningek ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Tréning időpontja: 1 csoport részére 30 órában, 1 alkalommal 3 óra, összesen 10 alkalom/tréning/csoport

Digitális kompetenciafejlesztés
Keretében fejleszteni kívánt kompetenciák, készségek:
•    alapfokú számítógép használat (WORD, EXCEL, POWER POINT, Internet használat, információ--keresés- gyűjtés-feldolgozás)
•    az információs társadalmi technológiák alkalmazásának képességének fejlesztése
A tréningek ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Tréning időpontja: 1 csoport részére 30 órában, 1 alkalommal 3 óra, összesen 10 alkalom/tréning/csoport

g)    A tréningek mellett egy álláskeresési klubot is kialakítottunk.
Az álláskeresési klubon olyan személyek vesznek részt havonta egy alkalommal, akik hosszabb- rövidebb ideje már kiestek az aktív munkavállalók világából, s szeretnék az időközben kialakult „lemaradásukat” valamilyen formában pótolni.
A klubfoglalkozás időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén.

3. Közösségépítő programok – családi életre nevelés, tréningek, rendezvények:

h)    Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek
Manapság egyre inkább jellemző, hogy a párkapcsolatok fellazulnak, nem tudnak kialakulni a fiatal párok tagjaiban mély kötődések. Jellemzőek a távkapcsolatok, a személyes, mindennapi találkozások elmaradnak. Ezen problémákra reagálva alakítottunk ki egy olyan tréninget, amelynek célja a családi életre nevelés.

A családi életre nevelés területei szükségletfelmérés alapján:
•    a felnőtt szerep elsajátításában segítségnyújtás (a szülőktől való leválás igénye, párválasztás, pályaválasztás, munkahelyválasztás, önálló életvitel kialakításának igénye, a felelősség növekedése, emberi értékek felvállalása, állásfoglalás, a mikro- és makrokörnyezetben fennálló nehézségek megoldása és jó döntéshozás, egzisztencia kiépítése, önmagával való szembenézés, önelfogadás, önmegvalósítás)
•    önismeret (önmagát ismerje, elfogadja, szeresse, legyen egészséges öntudata, önbecsülése és érdekérvényesítő képessége, ismerje saját képességeit, legyen tisztában azzal, hogy döntően önmaga saját sorsának irányítója, ismerje az együttélés szabályait, képes legyen másokra odafigyelni, másokat elfogadni és szeretni, legyen nyitott a társas kapcsolatokra)

Ezen a foglalkozáson a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően kaphatnak bevezetést az önismeret, a jellemnevelés, a serdülőkor, a nemiség, a szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házasélet, a családtervezés, a gyermeknevelés kérdéseibe.
Bevonni kívánt célcsoport: középiskolások, családalapítás előtt álló fiatalok

Tréning tervezett időpontja:
•    középiskolások részére (15. életévüket betöltött fiatalok): 8 osztály részére, 1 osztálynak 5 alkalommal.
•    családalapítás előtt álló fiatalok számára: 8 csoport részére csoportonként 30 órában. 1 alkalommal 3 óra keretében.

i)    Mediáció
Rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut egymásra. Ez a felgyorsult tempó konfliktusok forrásává válhat és kikezdheti a legerősebb párkapcsolatokat is. A felgyülemlő feszültségeket, problémákat gyakran a szőnyeg alá söpörjük, ahelyett hogy szembenéznénk vele és hosszú viták helyett megoldanánk őket. A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor abban segít, hogy a felek rendezhessék az elrontott kapcsolataikat, és a felgyülemlett problémáikat tisztázhassák.
A mediáció típusai: párkapcsolati mediáció, válási mediáció, családi helyzetek mediációja, iskolai problémák (tanár-diák, tanár-szülő, szülő-gyerek konfliktusok) kezelése, egyéb kapcsolati segítség.
Mediáció időpontja: hétfőnként 16 és 17 óra között

j)    A szülői feladatokra felkészítő, a gyermeknevelést segítő foglalkozás: Baba-mama/papa klub
Nem formális tanulási módszerekre épülő kompetenciafejlesztő fejlesztő program keretében „Baba-mama/papa” klubfoglalkozást valósítunk meg. A program keretében a fiatal családosok, illetve közeljövőben szülőkké válók körében a védőnői szolgálat, mentálhigiénés, és pszichológiai szakember bevonásával az alapvető gondozási feladatokról és gyermeknevelés gyakorlati tanácsadások nyújtása kiscsoportos foglakozások keretében. A csoport foglalkozás legnagyobb előnye, hogy a részt vevők látják, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, azonos céllal rendelkeznek, ezáltal közösségé formálódnak. A klubfoglalkozásoknak köszönhetően kialakul Derecske városában egy olyan közösség, amelynek tagjai azonos cél elérése érdekében összegyűlnek és azonos problémák megoldására törekszenek közösen.
Foglalkozás ideje: minden hónap 2. és 4. csütörtöki napján 14:00-16:00 óra között.

k)    Családi fesztivál - sorozat és Családbarát közösségépítő rendezvények
Családi Fesztiválok sorozatok keretében 4 nagyobb volumenű rendezvényt, illetve 6 db családbarát közösségépítő rendezvényt tervezünk megvalósítani. Célunk szabadidős, kulturális, sport, közösségépítő, készségfejlesztő rendezvények megszervezése, amely hozzájárul családi közösségek építéséhez. Rendezvények keretében is a családok közötti szolidaritás, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása kívánjuk erősíteni. Nem titkolt szándékunk a családbarát rendezvények és programok rendszeressé tétele a derecskei családok életében.
Rendezvényeinkről bővebb információt olvashat honlapunk hírei között.
    
l)    Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok készítése, terjesztése
Programunk bemutatására és népszerűsítésére összesen 500 db szórólapot terveztünk készíttetni. A szórólapnyomás célja, hogy minél szélesebb körben megismerje a lakosság a projektünk tevékenységeit, illetve a fiatalokat és családokat érintő szolgáltatásokat, programokat, ellátásokat. A szórólapok mellett egy ingyenes Derecskei Családi Magazin megjelentését is vállaltuk, amely negyedévente 3000 példányszámban jelentetünk meg. Ezáltal minden derecskei háztartáshoz eljuthatjuk a magazinunk.

A több alkalommal megjelentetett magazinunk rovatai a következő témákat mindenképpen érintik/érinteni fogják: családokat érintő ellátások, programok és szolgáltatások bemutatása, szakértők válaszolnak olvasói levelekre, lehetőség szerint híres Derecskéről elszármazott személyek családjainak bemutatása, illetve a hírességek mellett a lakosságból is mindig kiválasztott minta család bemutatása.

Szolgáltatásaink ingyenesen vehetők igénybe!
Bővebb információért tájékozódhat honlapunkon vagy forduljon munkatársainkhoz személyesen (4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19. szám) vagy telefonon a 06-54/410-228-as telefonszámon.