Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
Tel.: 70/ 382-4709

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0024 azonosítószámú „Fiatalok társadalmi integrációját segítő program Derecskén” című projekt

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0024 azonosító számú „Fiatalok társadalmi integrációját segítő program Derecskén” című pályázattal.

A megvalósítás ideje: 2012. február 01. – 2014. január 31.
A fenntartás ideje: 2014. február 01. - 2019. január 31.

A program közvetlen célcsoportja a 12-29 év közötti korosztály.

Programunk célja volt, hogy elősegítsük az ifjúsági korosztályok társadalmi integrációját, iskolai előmenetelüket, pályaválasztásukat és munkaerőpiacra való belépésüket. Fejleszteni kívántuk a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, illetve bővíteni kívántuk a fiatalok szabadidő-eltöltési lehetőségeit. Programunk további célja volt, hogy a fiatalok körében közösségek alakuljanak ki, a családi életre való felkészítésüket és szülői szerepüket erősítsük illetve, hogy a társas (szociális) kapcsolataik bővüljenek.

A pályázat keretében a következő ingyenes szolgáltatásokat valósítottuk meg:

•     Ifjúsági Információs Pont
Az információs pont a környékbeli fiatalok számára szolgáltatott információt mindazon programokról és szolgáltatásokról, amelyek az ifjúságot érdekelhetik, úgymint tanulás, sport, programajánlók, munkavállalás. Továbbá a fiatalokat vonta be ifjúsági közösségekbe, amely társadalmunk negatív hatásai elleni védekező képességgel erősítik fel a fiatalokat. Az Ifjúsági Információs Pontba minden hónapban több mint 200 segítségkérés érkezett. Legnépszerűbb a számítógép- és internethasználat volt. Összesen több mint 5000 segítségnyújtás történt az információs pontban.

•    Munkaerő-piaci tanácsadás
A szolgáltatás célja volt a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatása az elhelyezkedés és az üres álláshelyek betöltésének elősegítése érdekében. Továbbá arra irányult, hogy megkönnyítse azon személyek elhelyezkedését, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Az információnyújtás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információkat, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat (pl. START kártya), továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazta. A Munkaerő-piaci tanácsadást havonta 20 alkalommal terveztük megtartani, de ezt a számot csaknem minden hónapban meghaladtuk. Leggyakoribb kérdések a diákmunkával és az önéletrajzírással voltak kapcsolatosak. A projekt során összesen több mint 500 alkalommal volt megtartva a Munkaerő-piaci tanácsadás.

•    Pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadás
A tanácsadás a tanulás és a továbbtanulás különböző lehetőségeit tárta fel, a fiatalok igényeinek és képességeinek összehangolásával. A Pályaorientációs tanácsadás, a projekt tanácsadási elemeihez hasonlóan, csaknem minden hónapban meghaladta a 20 tanácsadási alkalmat. A leggyakoribb kérdések a továbbtanulással és önismerettel voltak kapcsolatosak. A Pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadás száma összesen meghaladta az 500 alkalmat a projekt során.

•    Jogi tanácsadás

A tanácsadás a jog bármely területéhez tartozó kérdésben és jogi procedúrák megértésében segítette a fiatalokat. Például: fiatal munkavállalás. A Jogi tanácsadások számát illetően havonta 20 alkalmat tűztünk ki célértékként, azonban csaknem minden hónapban meghaladta ezt a számot. A leggyakoribb kérdések a rendőri pályához kapcsolódóan, illetve a büntető törvénykönyvvel voltak kapcsolatosak. A Jogi tanácsadás több mint 500 alkalommal volt megtartva a projekt során.

•    Személyiségfejlesztő és családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló program
A program a tudatos családalapítás és a gyermekvállalás felelőssége terén igyekezett a kívánatos szemlélet kialakítására komplex ágazati – egészségügyi (védőnő), mentálhigiéné, pszichológiai szakterület – együttműködése keretében. „Családtervezési kompetenciák fejlesztő” program keretében a fiatal családosok, illetve a közeljövőben szülőkké válók körében a védőnői szolgálat, mentálhigiénés és pszichológiai szakember bevonásával az alapvető gondozási feladatokról és gyermekneveléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsadások nyújtása történt. Az általános és középiskolás fiatalokra is gondolva ebben a programban egy olyan modult is kialakítottunk, ahol elsajátíthatják a harmonikus párkapcsolat kialakításához és megtartásához szükséges ismereteket, kompetenciákat. Ezek kiscsoportos foglalkozásokat jelentenek. A csoport foglalkozás legnagyobb előnye, hogy a részt vevők látják, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, azonos céllal rendelkeznek, ezáltal közösséggé formálódnak.

•    „Mozgó-kép” Filmklub
A filmklub alkalmaival a filmtörténet alkotásainak megtekintését követően saját élményből hozott helyzetek és problémák feldolgozására került sor. Továbbá a mozgókép-kultúra szeretetét hivatott közvetíteni. A klub havonta 2 alkalommal volt megtartva. A klub keretein belül a fiatalok a filmtörténettel is megismerkedtek.

•    PC-klub
A klub keretében a különböző InterAct szimulációkon keresztül csoportos feladatmegoldásokkal, a digitális kulcskompetencia-fejlesztéssel együtt a problémamegoldó-készség fejlesztését is célul tűztük ki. A PC-klub havonta 2 alkalommal került megtartásra.

•    Rendezvények

Fiatalok bevonását elősegítő szabadidős, közösségi rendezvények, tájékoztató információs napok. Programunk alatt 4 egészségnapot és 4 ünnepekhez kapcsolódó rendezvényt valósítottunk meg. Rendezvényeinken összességében csaknem ezren vettek részt.

A projekt fenntartási idejében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
- Ifjúsági Információs Pont
- Személyiségfejlesztő és családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló program
- „Mozgó-kép” Filmklub
-  PC-klub
- Egészségnapok

Programjainkra folyamatosan lehet jelentkezni a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány elérhetőségein. Aktuális rendezvényeinkről tájékozódhat szórólapjainkon, plakátjainkon. A rendezvényekről bővebb információt olvashat honlapunk hírei között.

Szolgáltatásaink ingyenesen vehetők igénybe!
Bővebb információért tájékozódhat honlapunkon vagy forduljon munkatársainkhoz személyesen (4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19. szám) vagy telefonon a 06-54/410-228-as telefonszámon.