Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
Tel.: 70/ 382-4709

Magunkról

Szolgálat tájékoztatás

Az Alapítvány 1993 óta végez szociális és gyermekvédelemmel összefüggő - mint az önkormányzat által kötelezően ellátandó, alapellátásként jelentkező gyermekjóléti szolgáltatási és családsegítői - feladatokat. 2007.01.01-től a Konyár Község képviselő testületével kötött ellátási szerződés alapján látta el a településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. 2010.11.09-től Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő testületével kötött ellátási szerződés alapján kistérségi szolgáltatóvá vált. Ennek értelemében Derecskén, Konyáron és Mikepércsen alaptevékenységként ellátta az elkülönült intézményi egységként működő Családsegítő Szolgálat feladatait, illetve Derecskén és Konyáron szintén elkülönült szakmai egységként működő Gyermekjóléti Szolgálat törvényben rögzített feladatait.

2016. január 1. napjától bekövetkezett törvényi változások értelmében kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető a család - és gyermekjóléti szolgáltatás.

Jelenleg Alapítványunk - ellátási szerződés alapján - Derecske és Mikepércs településen működteti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Alapszolgáltatásaink alapvető célja, az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, a prevenció, a krízishelyzetek megszüntetése, elősegítve ezzel társadalmi és munka világába történő (re)integrációjukat.

A térségben egyedülálló módon 14 férőhellyel az Alapítvány átmeneti elhelyezést biztosító intézményként Éjjeli Menedékhelyet működtet Derecskén a Semmelweis u. 68. szám alatt. A szolgáltatás elsősorban a Derecske városában megjelenő hajléktalan személyekre terjed ki, valamint a város területén tartózkodó személyekre, amennyiben az ellátás biztosítása életük, testi épségük megóvásához nélkülözhetetlen; célként megfogalmazva az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek pihenését, valamint  krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását. Ezeket a feladatokat külön szakmai program alapján végzi szervezetünk. 

Továbbá alaptevékenységeinkhez kapcsolódóan, de azon túlmenően térítésmentesen biztosítunk jogi tanácsadást, pszichológiai tanácsadást, munkaerő-piaci programokat, amelyek társadalomba és a munka világába való be-, illetve visszailleszkedést célozzák.