Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.
E-mail: mikepercs@jszaderecske.hu
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 20/411-9576

Magunkról

Szolgálat tájékoztatás

Az Alapítvány 1993 óta végez szociális és gyermekvédelemmel összefüggő - mint az önkormányzat által kötelezően ellátandó, alapellátásként jelentkező gyermekjóléti szolgáltatási és családsegítői - feladatokat. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása valamennyi települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Ennek értelmében Derecske Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok alapján, a személyes gondoskodás keretébe tartozó ezen alapfeladatát a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződéssel biztosítja a törvény életbe lépése, 1997 óta. Jelenleg Alapítványunk – ellátási szerződés alapján – Derecske, Mikepércs és Tépe településen működteti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

A szolgálat ellátja a Gyvt. 39.§ és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64.§ (4) bekezdése szerinti feladatait.

Alapszolgáltatásaink alapvető célja, az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, a prevenció, a krízishelyzetek megszüntetése, elősegítve ezzel társadalmi és munka világába történő (re)integrációjukat.

A térségben egyedülálló módon 14 férőhellyel az Alapítvány átmeneti elhelyezést biztosító intézményként Éjjeli Menedékhelyet működtet Derecskén a Semmelweis u. 68. szám alatt. A szolgáltatás elsősorban a Derecske városában megjelenő hajléktalan személyekre terjed ki, valamint a város területén tartózkodó személyekre, amennyiben az ellátás biztosítása életük, testi épségük megóvásához nélkülözhetetlen; célként megfogalmazva az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek pihenését, valamint  krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását. Ezeket a feladatokat külön szakmai program alapján végzi szervezetünk. 

Továbbá alaptevékenységeinkhez kapcsolódóan, de azon túlmenően térítésmentesen biztosítunk jogi tanácsadást, pszichológiai tanácsadást, valamint feladataink közzé tartozik, a gyermekek, családok számára olyan szabadidős programok szervezése, közvetítése, amelyek a családban jelentkező problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését, megelőzését célozzák. Mindezek mellett hangsúlyossá válik prevenciós jellegű előadások, rendezvények szervezése, adományok gyűjtése és közvetítése.