Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
Tel.: 70/ 382-4709

Éjjeli menedék

Az Alapítvány  működteti a 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint a hajléktalan személyek átmeneti tartózkodására szolgáló intézményét, az Éjjeli Menedékhelyet  a Semmelweis u. 68. szám alatt. Feladata az ellátotti kör számára átmeneti elhelyezés nyújtása, célul kitűzve a Derecske területén megjelenő, tartózkodó hajléktalan személyek pihenését, krízishelyzet esetén éjszakai szállás biztosítását. Ellátási szerződés keretében biztosítjuk a szolgáltatást Konyár településen megjelenő hajléktalanok vonatkozásában is. Az Intézmény együttműködési megállapodásokkal igyekszik egy hatékony jelzőrendszert kiépíteni és működtetni. Napi adatszolgáltatással segítjük a diszpécser-szolgálat koordinációs munkáját.

Tevékenysége során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja térítésmentesen:

  • alvási, pihenési lehetőség egy éjszakára
  • tisztálkodási lehetőség
  • ételmelegítési, főzési lehetőség
  • mosási lehetőség
  • szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás
  • munkahely és albérlet közvetítés

Az intézményben folyó szakmai munka jogszabályi háttere:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • 1/2000. ( I. 7. ) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

Az Éjjeli Menedékhely jelenleg 14 fő átmeneti elhelyezéséről gondoskodik.