Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.
E-mail: mikepercs@jszaderecske.hu
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
E-mail: derecske@jszaderecske.hu
Tel.: 20/411-9576

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működik. A szolgálat ellátja a Gyvt. 39.§ és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64.§ (4) bekezdése szerinti feladatait.

A szolgáltatás célja a szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körű, együttműködésre kötelezett jelzőrendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttműködve biztosítja a gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik. A jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező, gyermekek veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és szervező, prevenciós jellegű tevékenységgel igyekszik csökkenteni azokat.

A szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, védi a gyermek testi, lelki egészségét, elősegíti a családban történő nevelkedését, megelőzi, ill. megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét.

A család- és gyermekjóléti szolgálat általános és speciális feladatok ellátásával feltárja a különböző korosztályoknál jelentkező problémákat, megkeresi azokra az adekvát válaszokat, az ellátási terület lehetőségeinek és szolgáltatási hátterének figyelembe vételével.

Család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységei:

 • észlelő- és jelzőrendszer működtetése, koordinálása
 • szociális segítő munka
 • szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás
 • ügyintézésben segítségnyújtás
 • környezettanulmány készítése felkérésre
 • tanácsadás nyújtása, közvetítése
 • adományok gyűjtése, szétosztása
 • főiskolai hallgatók terepgyakorlatának biztosítása
 • szabadidős, prevenciós programok szervezése
 • egyéb szolgáltatás pl: telefonálás, fénymásolás, nyomtatás


Az intézménynél igénybe vehető egyéb szolgáltatások

 • Jogi tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Mediáció