Kiemelt hasznos tudnivalók
Elérhetőségeink:

4130 Derecske,
Dr.Mustó Sándor u. 19.
Tel.: 54/410-228, 70/382-4709

4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/382-4898

4132 Tépe, Rákóczi u. 1.
Tel.: 70/ 382-4709

Tanoda

2005-2008 között HEFOP, 2010.02.01-2011.11.30. között TÁMOP, 2012.04.01-2012.05.31 és 2012.09.01-2013.02.28 között a Roma Education Fund konstrukcióban, 2013.03.01.2013.05.31. között önerőből működtettük a Derecskei Tanoda programunkat, amely szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű gyermekek számára nyújtott komplex fejlesztő programot.

A Derecskei Tanoda legfőbb legfőbb célja az oktatási területen, a szociális-gazdasági háttér különbségeiből adódóan az esélykülönbségek csökkentése, a továbbtanulási, munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyek javítása.

A Tanoda működtetésével elérni kívánt célcsoport a közoktatási intézményből gyakran hiányzó tanulási, magatartási zavarokkal küzdő hátrányos helyzetű gyermekek, a pubertás és serdülőkorú gyermekek. A szaktanárok és önkéntes segítők áldozatos munkája nyomán a programban résztvevő gyermekek esetében látványos és mérhető eredmények mutatkoztak mind a tanulmányi előmenetelük, mind a szocializációjuk terén. A tapasztalatok mutatják, hogy a Tanoda - az ott tevékenykedők odafigyelése -  nagyban  segíti a rendezetlen családi körülmények okozta hátrányok le- és a gyermekeket ért lelki sérülések, személyiség torzító hatások (a törődés és szeretet hiánya) feldolgozását. Segítséget nyújtanak a Tanodában dolgozó családgondozók és önkéntes segítők (pedagógusok) a pályaválasztás terén a gyermekek lehetőségeinek és képességeinek ismeretének birtokában, a kortárs kapcsolatok formálásában.